ฉลาดเกมส์โกง

2017年10大商業電影[看這種電影才爽!]

2017年終於告了尾聲,回首這一年來我花了大把的時間在看電影,休息時間不是在看電影,就是在前往看電影的路上,這樣加起來我已觀賞了288部院線電影,不包含二輪、M …

2017年10大商業電影[看這種電影才爽!] 繼續閱讀

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

【影評】模犯生(Bad Genius/ฉลาดเกมส์โกง)|看完此片你學到幾招新的作弊招式呢?

  電影是真人真事改編而成 故事在敘述天才資優高中生Lynn 是一位單親家庭的貧困學生 在學校靠著幫助好友Grace及Pat作弊 來藉此獲得高額的錢財 …

【影評】模犯生(Bad Genius/ฉลาดเกมส์โกง)|看完此片你學到幾招新的作弊招式呢? 繼續閱讀

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Scroll to Top